Program

Program

Program Montessori zapisany jest w otoczeniu dostępnym w przedszkolu.
Pomoce, z którymi dziecko może pracować uporządkowane są w działy:

Życie praktyczne

dział ćwiczeń otwierający dzieciom dostęp do świata dorosłych. Zadania życia praktycznego wspierają rozwój niezależności i odpowiedzialności. Ćwiczenia wynikają wprost z tego, co potrzebne jest w codziennej aktywności domu i rodziny. Dzięki temu pociągają dzieci jako prawdziwe, nie zaś imitowane, jak to ma miejsce w przypadku licznych zabawek. Wraz z przygotowanymi pomocami dziecko otrzymuje sposobność celowego działania, dzięki któremu zdobywa poczucie sprawczości i kreuje pozytywny obraz samego siebie.

Sensoryka

dział ćwiczeń otwierający dzieciom dostęp do świata dorosłych. Zadania życia praktycznego wspierają rozwój niezależności i odpowiedzialności. Ćwiczenia wynikają wprost z tego, co potrzebne jest w codziennej aktywności domu i rodziny. Dzięki temu pociągają dzieci jako prawdziwe, nie zaś imitowane, jak to ma miejsce w przypadku licznych zabawek. Wraz z przygotowanymi pomocami dziecko otrzymuje sposobność celowego działania, dzięki któremu zdobywa poczucie sprawczości i kreuje pozytywny obraz samego siebie.

Matematyka

Matematyka w ujęciu Montessori to nauka od konkretu do abstrakcji – operując pomocami dostępnymi rękom i zmysłom, dziecko doskonali umiejętność liczenia, kategoryzowania, szacowania, aż wreszcie uogólnia zdobyte doświadczenia. Według Marii Montessori dziecko (każde!) ma umysł matematyczny. Dzięki niezwykle dopracowanym, przyjaznym dla dzieci pomocom uczniowie w wieku pięciu lat mogą uczyć się swobodnie takich zagadnień jak ułamki, tabliczka mnożenia, dzielenie.

Język

W metodzie Montessori nauka języka przebiega wielotorowo, zgodnie z naturalnym rozwojem możliwości i zainteresowań dziecka. Bazuje na stopniowym rozwoju zmysłów i sprawności: dziecko najpierw zdobywa umiejętność słyszenia poszczególnych dźwięków w słowie, następnie uczy się dotykowo i wzrokowo kształtów liter, buduje wyrazy z ruchomych liter i pisze, a w kolejnej fazie ćwiczy pracę intelektualną, czyli odkodowywanie symboli, jakimi są litery.

Kultura​

Dział, w którym przeplatają się wątki z wielu dziedzin – biologii, geografii, historii. Z pomocą zróżnicowanego materiału dydaktycznego dzieci poznają świat.

Ogólnym zadaniem wszystkich działów kultury jest przedstawienie dziecku, że jest częścią złożonego świata, umieszczoną w czasie i przestrzeni, pozostającą w ścisłych relacjach z innymi żywymi organizmami i nieożywioną naturą. Maria Montessori nazwała takie spojrzenie na nauczanie o świecie „edukacją kosmiczną”.

Muzyka i sztuka

Muzyka i sztuka to obszar aktywności pobudzający wrażliwość dziecka na piękno i zachęcający do własnych poszukiwań w tej dziedzinie. Dzisiejsze badania nad mózgiem ludzkim pokazują, że twórcza ekspresja to najbardziej stymulująca dla sieci neuronalnej aktywność jaką możemy podejmować.