Metoda pracy

Metoda pracy

Dzieci w naszym przedszkolu przebywają w przygotowanym specjalnie dla nich otoczeniu. Podczas pracy własnej samodzielnie decydują, nad czym i przez ile czasu będą pracować. Po zakończeniu pracy sprzątają. Rolą nauczyciela jest pokazać możliwości, dziecka – wybrać.

Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) – osoba niezwykła, włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania nastawionego na podążanie za dzieckiem.

Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla M. „szkolna ławka”. M. Uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Odkryła także zjawisko polaryzacji uwagi u dzieci. W 1907 otworzyła pierwsze przedszkole Casa dei Bambini w proletariackiej dzielnicy San Lorenzo w Rzymie (przedszkole istnieje i działa do dziś). Obecnie metoda M. jest znana i stosowana na całym świecie.