Rekrutacja

Rekrutacja

W celu ustalenia dostępności miejsc dla prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 18 31 32

Etapy rekrutacji:

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo tutaj
  • Indywidualna rozmowa zapoznawcza rodziców z kadrą przedszkola
  • Rezerwacja miejsca dla dziecka

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektorka przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną

Zapraszamy do kontaktu