Plan dnia

Plan dnia

7:45 – 9.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola – zajęcia własne

9:00 – 12:00 praca własna (drugie śniadanie dostępne dla chętnych od 9:30 do 11:00)

12:00-13.30 wyjście na dwór – zajęcia ruchowe na zewnątrz

13:30 obiad

14:00-15:00 odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie muzyki

15:00-17:00 zajęcia z nauczycielkami, plastyka, swobodna zabawa (ok.15:15 podwieczorek), propozycje zajęć dodatkowych (dla chętnych)

Jest to ramowy plan dnia, który na bieżąco dostosowujemy do sytuacji w grupie i potrzeb dzieci. Dokładne godziny realizacji poszczególnych punktów planu różnią się nieznacznie w zależności od grupy.